TU Delft lanceert eerste acht ‘TU Delft AI Labs’

Hoe kun je met behulp van artificiële intelligentie (AI) wetenschappelijke vooruitgang versnellen? Naar deze vraag gaan Delftse wetenschappers de komende jaren onderzoek doen in acht nieuwe ‘TU Delft AI Labs’. Omdat AI een rol speelt in alle wetenschapsgebieden, komen wetenschappers die onderzoek doen in AI en met AI in deze labs bij elkaar. In de loop van 2020 en 2021 worden deze acht interdisciplinaire AI labs uitgebreid met nog eens zestien labs. De werving voor wetenschappelijk talent wordt vanaf 2 juni gestart. Dit meldt TU Delft.

De ontwikkelingen in AI, datawetenschappen en digitalisatie kunnen zorgen voor een versnelling in wetenschappelijke vooruitgang in alle domeinen, van medische wetenschappen tot onderzoek naar infrastructuur, en van fundamenteel tot toegepast onderzoek. De TU Delft geeft de samenwerking tussen wetenschappers in AI en wetenschappers in andere domeinen een extra impuls door de lancering van een serie ‘TU Delft AI Labs’.
 
Zo werken binnen het MACHINA-lab onderzoekers in onder andere machine learning samen met materiaalwetenschappers aan de analyse van bestaande materialen en de ontwikkeling van nieuwe materialen. Binnen het AidroLab werken onderzoekers in geometric deep learning samen met onderzoekers in watermanagement aan het verbeteren van de waterhuishouding en het voorspellen van overstromingen in de stedelijke omgeving. De onderzoekers van het CiTyAI-Lab gaan met behulp van zeer gevarieerde databronnen in kaart brengen welke impact het ‘weefsel’ van de stad heeft op de inwoners, om zo de leefomgeving te kunnen verbeteren.
 

Onderwijs

AI-gerelateerde kennis is onmisbaar voor de toekomstige generatie ingenieurs en wetenschappers in technologie. Daarom wordt via de labs ook het onderwijs op het gebied van AI, datawetenschappen en digitalisatie versterkt, en worden bruggen geslagen met het onderwijs in de verschillende wetenschapsdomeinen.
 

Investeringen

TU Delft is van plan om het budget op het gebied van AI, data & digitalisatie te verdubbelen tot 70 miljoen euro per jaar. Deze middelen zullen worden gebruikt voor nieuw talent en onderzoekseenheden, onderwijsprogramma’s over AI, data en digitalisatie, versnelde onderwijsinnovatie en de intensivering van samenwerking, partnerschappen en netwerken. 
 

Over de TU Delft AI Labs

Elk TU Delft AI Lab bestaat uit een team van talentvolle wetenschappers, waarvan de helft onderzoek doet in AI, en de helft in een ander domein. Samen werken zij minimaal vijf jaar lang aan wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen. 
 

Meer informatie

Meer informatie over de TU Delft AI Labs is hier te vinden.
 
Door: Nationale Onderwijsgids