Nieuw bestuur Interstedelijk Studenten Overleg (ISO): “Inkomenspositie is basis voor studentensucces”

Afgelopen vrijdag sprak de achterban van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), de centrale medezeggenschapsraden van universiteiten en hogescholen, via de digitale weg haar vertrouwen uit in het kandidaatsbestuur 2020-2021. Kandidaat-voorzitter Dahran Çoban: “Er is in de afgelopen tijd veel veranderd voor studenten en dat schept onrust. Voor een succesvolle studententijd is een sterke basis nodig. Daar gaan we ons komend jaar op focussen, bijvoorbeeld door ons hard te maken voor een betere inkomenspositie voor studenten.” Dit meldt ISO.

Het kandidaatsbestuur zal op 27 juni Utrecht het stokje overnemen van het huidige bestuur. Vanaf dat moment vertegenwoordigen zij de belangen van de 750.000 studenten in Nederland. Indien mogelijk zal de wissel plaatsvinden tijdens de jaarlijkse wisselceremonie in het Academiegebouw in Utrecht.
 
Kandidaat voorzitter Dahran Çoban (24) rondt op dit moment een studie rechten aan de Universiteit Leiden af. Tijdens haar studie is ze actief geweest in de medezeggenschap. Momenteel loopt ze stage bij een advocatenkantoor bij een vakgroep onderwijsrecht, waar ze zich onder andere bezig houdt met de invloed van de coronacrisis op onderwijs.
 
Aukje de Ruijter (24) zal zich komend jaar gaan ontfermen over de interne organisatie van het ISO. Na een bachelor pedagogische wetenschappen heeft ze recent haar master Onderwijs en Innovatie aan de Vrije Universiteit afgerond. Tijdens haar master deed zij onderzoek naar diversiteit binnen onderwijs en online leren en deed ze tijdens een stage ervaring op met onderwijsvernieuwing. 
 
Zoey de Jong (23) rondt op dit moment haar master Bestuur en beleid aan de Universiteit Utrecht af. Tijdens haar studie ging haar grootste belangstelling uit naar het onderwijs. Zo deed ze onderzoek naar de invloed van schaduwonderwijs en heeft ze stage gelopen bij de Inspectie van het Onderwijs. Op dit moment doet ze in opdracht van de PO-raad onderzoek naar de schaalgrootte van onderwijsbesturen in het primair onderwijs. Komend jaar zal zij de functie van penningmeester vervullen.
 
Quinta van Kelle (20) rondt op dit moment haar bachelor Politicologie af aan de Radboud Universiteit. Tijdens haar studie is ze actief geweest bij United Netherlands, waar ze vaardigheden zoals publiek spreken, onderhandelen en lobbyen heeft ontwikkeld. Quinta zal de politieke belangenbehartiging binnen het ISO op zich nemen.
 
Leon van der Neut (20) studeert op dit moment Technology and Liberal Arts and Sciencies aan University College Twente. Tijdens zijn studie zat hij in de opleidingscommissie en later de universiteitsraad. Hij was betrokken bij het taalbeleid op de Universiteit Twente en ook nu is hij betrokken bij de doorontwikkeling van het Twents Onderwijs Model.
 
De sollicitatiecommissie die het kandidaatsbestuur heeft samengesteld is tevreden. Voorzitter Abush Derks: “Dit team heeft brede kennis en ervaring van het hoger onderwijs en medezeggenschap."
 
Door: Nationale Onderwijsgids