Nederlandse universiteiten krijgen subsidie voor onderzoek naar meer marktaandeel voor vlees- en zuivelvervangers

De Universiteit Utrecht, de Technische Universiteit Delft en Wageningen UR gaan onderzoeken wat er moet gebeuren om consumenten te laten overstappen naar plantaardige alternatieven voor vlees- en melkproducten. Vlees en zuivel zijn voor veel mensen onlosmakelijk verbonden met hun voedingspatroon, maar de milieu-impact van de vlees- en zuivelproductie is immens: deze bedrijfstak is verantwoordelijk voor 16,5 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, evenveel als van alle verbrandingsmotoren bij elkaar. Plantaardige eiwitten hebben een veel lagere milieu-impact. De universiteiten werken samen met onder andere Unilever en Danone Nutricia Research. Voor het onderzoek heeft NWO een subsidie van 1 miljoen euro toegekend. Dit meldt Universiteit Utrecht.

“Beleidsmakers bedenken diverse plannen voor een schonere energie- en transportsector, maar voor de landbouwsector is er veel minder aandacht”, aldus prof. dr. Marko Hekkert (Copernicus Instituut, Universiteit Utrecht). Hij staat aan het hoofd van het onderzoeksprogramma  ‘Accelerating the transition to plant-based proteins’ (Een versnelde overstap naar plantaardige eiwitten). “Eiwitten vormen een essentieel onderdeel van onze dagelijkse voeding en die kun je dus niet zomaar weglaten. Wat nu als je de consument ertoe kunt bewegen om te kiezen voor plantaardige eiwitten? Vergeleken met vlees en zuivel scoren ze wel 4 tot 100 keer beter.”
 

Multidisciplinair

Hekkert en zijn collega-onderzoekers zijn daarom benieuwd wat de motieven zijn van consumenten om al dan niet voor plantaardige eiwitten te kiezen. Daarnaast willen ze weten wat de technische voorwaarden zijn voor de ‘eiwittransitie’. Het onderzoek is daarom ingestoken vanuit een breed palet aan disciplines, namelijk de innovatiewetenschappen, de psychologie, de consumentenwetenschappen en industrieel ontwerp.
 

Methaan

Waarom is er eigenlijk zo weinig aandacht voor CO2-reductie in de veehouderij? “Waarschijnlijk omdat er daar nu eenmaal weinig winst te behalen valt. Veel industriële processen kun je koolstofneutraal maken, maar dat wordt een stuk lastiger wanneer die processen plaatsvinden in levende have. Herkauwers zetten nu eenmaal gras om en dat leidt automatisch tot een grote uitstoot van methaan, een schadelijk broeikasgas.”
 
Meer informatie is te vinden op de website van de Universiteit Utrecht.
 
Door: Nationale Onderwijsgids