Normal_geld_briefgeld_munten
Zolang er nog geen fatsoenlijk landelijk akkoord voor de financiering van het wetenschappelijk onderwijs is, roepen de bonden FNV, CNV, VAWO, AC/ FBZ, LSVb en #WOinActie de medezeggenschapsraden op om niet in te stemmen met de afzonderlijke begrotingen (2020 en 2021) van hun universiteit. Dit meldt FNV.
Hiermee willen de bonden de druk richting Den Haag opvoeren. In de komende tijd behandelen alle Nederlandse universiteiten hun begroting en de medezeggenschapsraden hebben instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begrotingen van alle afzonderlijke Nederlandse Universiteiten. Door alleen onder voorwaarden in te stemmen, kunnen de medezeggenschappers zich uitspreken over een beter en realistischer bekostigingsmodel voor het Wetenschappelijk Onderwijs (WO).

 

Te weinig geld

Het Nederlandse wetenschappelijke onderwijs kampt al decennia met een structurele onderfinanciering. Dit heeft de afgelopen jaren geleid tot een torenhoge werkdruk en uitpuilende collegezalen. Daarnaast heeft het WO keer op keer te kampen met extra bezuinigingen en verwoestende maatregelen voor de sector. Zo werd op Prinsjesdag 2018 een ‘doelmatigheidskorting’ van 183 miljoen euro afgekondigd en afgelopen Prinsjesdag kwam daar een extra bezuiniging van 19,5 miljoen euro bij.  Afgelopen oktober is nog een motie weggestemd om de bezuiniging van 226 miljoen euro op het hoger onderwijs terug te draaien.
 
De bonden zijn het beu dat Den Haag de kraan steeds verder dicht draait, terwijl het economisch goed gaat met Nederland en Nederland recent nog op de vingers is getikt door de Europese Unie om juist meer te investeren.
 
Door: Nationale Onderwijsgids