Normal_vrouw_docent_leraar_professor_wetenschapper_onderzoek_economie

Het huidige bezuinigingsbeleid van minister Van Engelshoven van Onderwijs vormt een serieuze bedreiging voor de wetenschap en het universitair onderwijs in Nederland. Daarbij slaat de minister de plank mis door zich te eenzijdig te richten op de toegepaste wetenschap, terwijl juist samenwerking tussen alle wetenschapsgebieden leidt tot waardevolle wetenschappelijke doorbraken. Daarom voeren WOinActie, FNV, VAWO en de LSVb actie door de Ware Opening van het Academisch Jaar te organiseren in Leiden op maandag 2 september. Dit meldt FNV.

De achterstallige investeringen van 1.15 miljard in het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek om de werkdruk terug te dringen zijn nog steeds niet toegezegd. Integendeel, bezuinigingen in de vorm van de doelmatigheidskorting gaan gewoon door. De minister is ook van plan de voorstellen van de commissie Van Rijn voor een nieuw bekostigingsmodel over te nemen waarbij gelden van de alfa, gamma en medische faculteiten worden overgeheveld naar de technische bèta-opleidingen. Dit bedrag kan oplopen tot 100 miljoen euro. Het gebrek aan investeringen en de opeenstapeling van bezuinigingen zorgen ervoor dat het voor werknemers niet meer haalbaar is om kwaliteit te blijven leveren in zowel onderwijs als onderzoek zonder er zelf aan onderdoor te gaan.
 

Extreem hoge werkdruk

De huidige situatie zorgt voor een extreem hoge werkdruk en dat heeft enorme gevolgen voor werknemers, voor studenten, maar ook voor Nederland als wetenschapsland. Door de bezuinigingen en overheveling van gelden zullen meerdere faculteiten moeten reorganiseren. Banen verdwijnen, de toch al extreem hoge werkdruk loopt verder op, de competitie verhardt en vakgebieden worden elkaars concurrenten.
 
Veel universitair docenten geven aan dat zij door de hoge werkdruk studenten nauwelijks de kwaliteit van lesgeven en begeleiding kunnen bieden, die zij nodig achten. De kwaliteit van het universitair onderwijs staat al jaren onder druk en mag niet verder omlaag maar moet juist omhoog.
 

Achterstand voorkomen

WOinactie, FNV, VAWO en LSVb willen adequate financiering. Daarvoor moet de achterstallige 1.15 miljard worden geïnvesteerd in het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, moeten de huidige bezuinigingen worden teruggedraaid en moet er geïnvesteerd worden in alle wetenschapsgebieden.
 
Tijdens de Ware Opening van het Academisch Jaar staan zij stil bij de ware gevolgen van het kabinetsbeleid, maar laten ze vooral zien wat de kracht is van elk wetenschapsgebied en hoe onmisbaar de samenwerking tussen die verschillende wetenschapsgebieden is.
 
Door: Nationale Onderwijsgids