Normal_college__studenten__studeren__collegezaal__studie
Uit onderzoek van NOS op 3 komt naar voren dat veel studies met een numerus fixus niet vol zitten.
Wel groeit het aantal universitaire opleidingen in Nederland dat een numerus fixus hanteert. Dit meldt de NOS.
Numerus fixus houdt in dat er een maximum aantal studenten kan deelnemen aan een opleiding. Er wordt daarbij geselecteerd op bijvoorbeeld cijfers, motivatie of bepaalde karaktereigenschappen. Dit schooljaar zijn er 56 universitaire studies in Nederland die een numerus fixus hanteren. Vorig jaren waren dit er nog 47 en het jaar daarvoor 42. 
 
Voor alle opleidingen met een numerus fixus was er afgelopen schooljaar plek voor 12.104 studenten. Er waren toen 34.117 aanmeldingen. Uit onderzoek van de NOS komt naar voren dat de studies echter niet vol zaten. De universiteiten verklaren dit doordat veel studenten zich op het laatste moment alsnog uitschreven voor de studie, bijvoorbeeld omdat studenten toch in een andere stad besloten te studeren of door visumproblemen bij internationale studenten.
 
Wel blijft numerus fixus nodig, aldus de Vereniging van Nederlandse Universiteiten (VSNU). Dit komt door tekorten aan docenten, labruimte of stageplaatsen bij bepaalde studies.
 
Door: Nationale Onderwijsgids