Logo_open_universiteit__logo

Jol Stoffers is benoemd tot bijzonder hoogleraar op de leerstoel ‘Employability in de context van een innovatieve en lerende regio’ bij de faculteit Management, Science & Technology van de Open Universiteit. De bijzondere leerstoel is ingesteld door Zuyd Hogeschool, waar Stoffers sinds 2015 de functie bekleedt van lector Employability. Stoffers, die tot bijzonder hoogleraar is benoemd door het College van bestuur van de Open Universiteit, zal beide posities combineren. Het doel van de leerstoel is om kennis te ontwikkelen over de vraag hoe werkgevers, onderwijs- en overheidsinstellingen op de regionale arbeidsmarkt optimaal kunnen bijdragen aan employability van (potentiële) werknemers. Employability gaat over de inzetbaarheid en positie van deze werknemers op de arbeidsmarkt. Dit meldt de Open Universiteit.

Stoffers: “Een employabele, regionale beroepsbevolking is een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgevers, overheid en individuele werknemers. Belangrijk hierbij is om een balans te vinden tussen de individuele en collectieve verantwoordelijkheid en reikwijdte. Regionale arbeidsmarktactoren (werkgevers, onderwijs en overheid) moeten meer en meer met elkaar afstemmen en samenwerken, bijvoorbeeld om passende bij-, her- en omscholingsprogramma’s aan te kunnen bieden. Individuele en contextuele omstandigheden bepalen gezamenlijk de positie van (potentiële) werknemers op de arbeidsmarkt.”
 
De leerstoel heeft een maatschappelijke betekenis en draagt bij aan een lerende, innovatieve en veerkrachtige regio Limburg. Stoffers: “Een leerstoel is een effectief instrument om het vakgebied te verrijken met gespecialiseerd onderzoek en onderwijs. Vandaar het initiatief van Zuyd Hogeschool en de Open Universiteit om deze bijzondere leerstoel in te stellen.”
 
Prof. dr. Jol Stoffers (1969) promoveerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen bij het Institute for Management Research op het thema employability en innovatievermogen. Stoffers werd in 2015 benoemd tot lector bij Zuyd Hogeschool met de leeropdracht Employability. Stoffers geeft leiding aan het lectoraat Employability en is programmamanager van de masteropleiding Personal Leadership in Innovation and Change van Zuyd Hogeschool. Daarnaast is hij verbonden aan sociaal-economisch kenniscentrum NEIMED en is hij research fellow bij het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht. Zijn onderzoek en (inter)nationale publicaties richten zich op thema’s als arbeidsmarkt, employability en human resource management.
 
Door: Nationale Onderwijsgids