Normal_money
Dertien onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het UMCG krijgen van NWO een Veni-subsidie in het kader van de Vernieuwingsimpuls. Een mooi resultaat; vorig jaar ontvingen twaalf Groningers een Veni. Veni-subsidies zijn bestemd voor pas gepromoveerde wetenschappers met een opvallend en origineel talent voor vernieuwend onderzoek. De subsidie van maximaal 250.000 euro biedt de tien vrouwelijke en drie mannelijke jonge onderzoekers de mogelijkheid om gedurende drie jaar hun eigen ideeën verder te ontwikkelen. Dit meldt de Rijksuniversiteit Groningen.
De Veni's worden jaarlijks in juli door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) toegekend. Dit jaar zijn het er 166 in totaal.
 
Meer informatie over de jonge wetenschappers en hun gehonoreerde projecten is te lezen op de website van de RUG (Nederlands en Engels).

De vernieuwingsimpuls

Veni maakt samen met Vidi (voor ervaren postdocs) en Vici (voor senior-onderzoekers) onderdeel uit van de Vernieuwingsimpuls van NWO. Veni is gericht op excellente onderzoekers die onlangs gepromoveerd zijn. Binnen de Vernieuwingsimpuls zijn onderzoekers vrij om hun eigen onderwerp voor financiering in te dienen. Op deze manier stimuleert NWO nieuwsgierigheid gedreven en vernieuwend onderzoek. NWO selecteert onderzoekers op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting.
 
Door: Nationale Onderwijsgids