Normal_erasmus_universiteit_rotterdam

De strategische alliantie Leiden-Delft-Erasmus (LDE) beleefde 17 juni een feestelijk moment toen de Colleges van Bestuur van de Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam de nieuwe LDE-strategie ondertekenden. In de komende zes jaar zullen de universiteiten verder bouwen aan de succesvolle samenwerking op het gebied van onderwijs, onderzoek en regionale impact. Dit meldt Erasmus Universiteit Rotterdam.

In de nieuwe strategie staat de gezamenlijke bijdrage aan het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken voorop. Door de hoge wetenschappelijke kwaliteit, de breedte van de grotendeels complementaire portfolio’s en de ligging in elkaars nabijheid kunnen de drie universiteiten inter- en multidisciplinair samenwerken aan regionale, nationale en globale uitdagingen. Zij doen dit binnen vier maatschappelijke thema’s: Sustainable Society, Inclusive Society, Healthy Society en Digital Society. Deze zijn richtinggevend voor het huidige en toekomstige onderwijs en onderzoek in LDE-verband. Daarnaast blijft de samenwerking in Medical Delta van groot belang. In dat verband zoeken de partners gezamenlijk naar technologische oplossingen voor gezondheidsvraagstukken.
 

Uitbreiden en samenwerken

Er staan meerdere uitbreidingen van de samenwerking gepland. In de loop van 2019 start een onderzoeksprogramma Port City and Regions Futures en een LDE Centre on Governance of Migration & Diversity. Daarnaast lopen er verkenningen naar verdere samenwerking op het gebied van Space for Science and Society en van Safety and Security.
 
De LDE-alliantie werkt bovendien nauw samen met maatschappelijke partners in Zuid-Holland (zoals gemeenten en provincie) om een betere bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de regio. Daarnaast is het bouwen van een netwerk erop gericht de internationale werfkracht van de samenwerkende universiteiten te versterken. Het gaat immers om drie top-100 universiteiten binnen een-en-dezelfde provincie, die permanent op zoek zijn naar de beste onderzoekers en de beste docenten. Samenwerking helpt dan.
 
Kristel Baele, Collegevoorzitter EUR: “Ik ben erg blij met deze volgende stap van de Leiden-Delft-Erasmus samenwerking. Door onze krachten te bundelen kunnen we als topinstellingen, vanuit complementariteit, een bijdrage leveren aan het oplossen van de complexe vraagstukken in de samenleving. Die ambitie en betrokkenheid willen we de komende jaren weer waarmaken.”
 
Door: Nationale Onderwijsgids