Normal_universiteit_tilburg

Het Augustijns Instituut is in 1989 door de Nederlandse Provincie der Augustijnen opgericht en gehuisvest in het klooster Mariënhage in Nijmegen. Toen het Instituut in 2017 verhuisde naar Utrecht, is besloten de kerncollectie van de wetenschappelijke bibliotheek bijeen te houden en over te dragen aan Tilburg University, in het bijzonder ten behoeve van de Tilburg School of Catholic Theology (TST). Die overdracht vond plaats op 19 juni in de bibliohtheek van Tilburg University. Dit meldt Tilburg University.

De kerncollectie Augustinus en augustiniana bestaan uit tekstedities vanaf ca. 1500 en vele vertalingen van Augustinus’ werken in de verschillende moderne vreemde talen, zeer veel tekstcommentaren, studies over het leven en de leer van Augustinus, over de geschiedenis van de Orde der Augustijnen en voorts algemene en specifieke theologische encyclopedieën, bibliografieën, lexica, vakspecifieke tijdschriften en proefschriften.
 
Met de overdracht van de bibliotheek blijft een waardevolle collectie beschikbaar voor geïnteresseerden en wetenschappers. De overdracht zorgt er ook voor dat er in Nederland een relevante mogelijkheid blijft bestaan voor wetenschappelijk onderzoek naar en over Augustinus.
 
Bij de overdracht trad Pierre Stikkelbroeck, prior-provinciaal van de Augustijnen, op als schenker en werd Tilburg University vertegenwoordigd door Corno Vromans, directeur van Library and IT Services.
 
Door: Nationale Onderwijsgids