Normal_moe_vermoeid_student_slapen_bezorgd_hoofdpijn_stress_burnout

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) geeft aan teleurgesteld te zijn over het recente onderzoek van RIVM naar de mentale gezondheid van jongeren. Minister van Engelshoven had beloofd dat het onderzoek uitspraken zou doen over de oorzaken van mentale druk onder studenten. Echter, de inventarisatie spreekt zich niet uit over financiële zorgen onder studenten en het leenstelsel in relatie tot de toegenomen mentale druk. Dit meldt ISO.

Met de inventarisatie van het RIVM is niet duidelijk geworden wat de dieperliggende oorzaken van de mentale druk bij studenten zijn. ‘‘Aanvullend onderzoek blijkt noodzakelijk om verdere conclusies te kunnen trekken over de mentale druk onder studenten’’, aldus ISO-voorzitter Tom van den Brink. Dit zal gedaan worden op basis van de motie van GroenLinks-Kamerlid Özdil, die eerder dit jaar werd aangenomen en vraagt om een landelijke, kwantitatieve nulmeting van psychische problematiek onder studenten. Het RIVM geeft ook aan dat dit belangrijk is, en noemt ook deze optie. Van den Brink: ‘’De verwachtingen waren hoog, maar het RIVM wijst op het belang van aanvullend onderzoek. Dit moet per direct in gang gezet worden.’’
 
De aanleiding voor het RIVM-onderzoek was de grote hoeveelheid onderzoeken die aantonen dat de mentale gezondheid van jongeren een steeds grotere zorg is. In het onderzoek van Windesheim en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving in 2018 bleek dat een kwart van de studenten burn-out klachten heeft en bij een op de vijf zelfs een risico op zelfdoding bestaat. Ook bleek uit een rondgang bij studentenartsen door de Volkskrant (13 augustus 2018) dat een toenemend aantal studenten in psychische nood verkeert.
 
Op 28 januari 2019 liet het ISO met een representatief onderzoek van Motivaction (N=563) zien dat er een relatie is tussen leengedrag en ervaren prestatiedruk en psychische klachten onder studenten. ISO-voorzitter Tom van den Brink: ‘’RIVM toont dezelfde conclusies als eerdere onderzoeken. Het welzijn van studenten staat onder druk, en dat wordt gevoed door financiële zorgen’’.
 
Door: Nationale Onderwijsgids