Logo_lsvb__studentenbond__logo

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is boos over de vandaag verschenen Kamerbrief ‘Toegankelijkheid en kansengelijkheid in het hoger onderwijs’ van minister Van Engelshoven. De minister komt namelijk haar belofte om het bindend studieadvies (bsa) aan banden te leggen niet na. Tijdens de opening van het academisch jaar aan Tilburg University, gaf ze in haar toespraak aan dat het bsa voortaan nog maximaal 40 studiepunten mocht bedragen. Dit zorgde voor veel positieve reacties onder de studenten. In de vandaag verschenen Kamerbrief is hier echter niets van over gebleven en geeft ze slechts aan ‘het gesprek’ over mogelijkheden tot verlaging van het bsa te willen voeren. Dit meldt de LSVb.

Voorzitter van de LSVb, Carline van Breugel: “De minister heeft studenten blij gemaakt met een dooie mus. Waar ze stelt toegankelijkheid belangrijk te vinden durft ze geen daadwerkelijke maatregelen te treffen en komt ze zelfs terug op gedane beloftes.” 

Wanneer studenten een negatief bsa krijgen zorgt dit ervoor dat ze moeten stoppen met hun studie en de behaalde studiepunten komen te vervallen. Ook krijgen deze studenten geen tweede kans op hun eigen instelling aangezien ze zich niet opnieuw mogen inschrijven voor dezelfde studie. Daardoor moeten ze uitwijken naar een andere hogeschool of universiteit wat er vaak voor zorgt dat ze naar een andere stad moeten verhuizen.

Bsa als selectiemiddel

Het bsa is ingesteld als instrument om in een vroeg stadium vast te kunnen stellen of een student geschikt is voor een opleiding. Op deze manier zou het snel duidelijk moeten worden welke studenten niet op hun plek zitten, wat hen de kans geeft om op tijd van studie te wisselen. Toch wordt het bsa tegenwoordig steeds vaker ingezet als selectiemiddel. Zo zijn er instellingen die een bsa instellen van 60 punten waardoor studenten in hun eerste jaar al hun vakken moeten halen om door te mogen met de studie.

Van Breugel: “Je kunt ons niet wijsmaken dat instellingen die een bsa van 60 punten instellen dit doen om studenten te helpen in hun studiekeuze. Het is een middel geworden om de krenten uit de pap te halen en de rest door te sluizen naar andere instellingen.”

Hulp in studiekeuze

Uit een working paper van Chris van Klaveren en Ilja Cornelisz van de Vrije Universiteit blijkt dat ruim 90 procent van de studenten met een negatief advies dezelfde of een zeer vergelijkbare opleiding aan een andere instelling gaat volgen. Van Breugel: “Het bsa werkt dus duidelijk niet als hulp in studiekeuze. Integendeel, een negatief bsa zorgt ervoor dat studenten automatisch een jaar vertragen, ze al hun behaalde studiepunten kwijt zijn, grote psychologische druk ervaren en een jaar onnodig hebben moeten lenen. De minister moet haar belofte waar maken en het bsa aan banden leggen.”

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids