Logo_knaw_logo

Koning Willem-Alexander heeft gisteren een werkbezoek gebracht aan het KNAW Humanities Cluster en het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS), onderzoeksinstituten van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Het bezoek stond in het teken van digitale ontwikkelingen in het geesteswetenschappelijk onderzoek. Dit meldt Rijksvoorlichtingsdienst.

De Koning werd ontvangen door de president van de KNAW, professor dr. ir. W. van Saarloos. Aansluitend  woonde hij een inleiding bij door de directeuren van het Humanities Cluster. Dit is een alliantie tussen drie geesteswetenschappelijke instituten van de KNAW; het Meertens Instituut, het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (Huygens ING) en het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG). Het Meertens Instituut onderzoekt de Nederlandse taal en cultuur. Huygens ING richt zich op de Nederlandse geschiedenis, wetenschapsgeschiedenis en letterkunde. Het IISG onderzoekt wereldwijd sociale en economische geschiedenis. De instituten werken samen aan het ontwikkelen van digitale onderzoeksmethoden en technieken in de geesteswetenschappen.
 
Met behulp van digitale toepassingen kunnen nu grote hoeveelheden afbeeldingen, teksten, audio-en videobestanden in relatief korte tijd geanalyseerd worden. Dit maakt het mogelijk om patronen in tijd en ruimte te zien waartoe het menselijk brein niet in staat is. Digitale innovaties maken het bijvoorbeeld mogelijk om grootschalig dwarsverbanden en ontwikkelingen in de Nederlandse geschiedenis zichtbaar te maken. De resultaten van de nieuwe onderzoeksmethoden zijn veel  breder toepasbaar dan alleen in de geesteswetenschap, bijvoorbeeld ook in de publieke en commerciële sector. 
 
Verder informeerden wetenschappers van de drie instituten de Koning over hun onderzoeken. Zo werd onder meer uitgelegd hoe nieuwe digitale instrumenten en data, ontwikkeld in het Humanities Cluster, antwoord kunnen geven op de vraag welke boeken als literatuur worden beschouwd. Naast de pitches woonde de Koning ook een presentatie bij over nationale uitingen in bijvoorbeeld (volks)liederen.
 
Het werkbezoek werd afgesloten in de bibliotheek van het NIAS. Het instituut biedt jaarlijks aan 50 Nederlandse en buitenlandse onderzoekers (fellows) de gelegenheid om op het instituut te werken en te wonen.
 
De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen is een genootschap van excellente wetenschappers uit alle disciplines en is verantwoordelijk voor vijftien onderzoeksinstituten in Nederland. De KNAW geeft gevraagd en ongevraagd onafhankelijk advies aan de regering over wetenschapsbeleid en over actuele vraagstukken in maatschappelijke sectoren, zoals de zorg, het klimaat of het onderwijs. De Koning is beschermheer van de KNAW.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids