Normal_rss_entry-137992

Tegen je wil worden aangeraakt, ongepaste grapjes en opmerkingen of foto’s en tekstjes die via de sociale media worden verspreid. Ook vrouwelijke artsen, coassistenten en studenten geneeskunde hebben er op het werk mee te maken.

Dat blijkt uit een enquête van Medisch Contact en Artsen in Spe onder 3098 artsen en 440 studenten geneeskunde. Bijna 30 procent van de artsen en studenten die meededen aan de enquête gaf aan op de werkvloer ooit een "seksueel grensoverschrijdende situatie” te hebben meegemaakt. Het ging vooral om opmerkingen en ongewilde aanrakingen. Relaties of seks tegen de wil werden minder genoemd. De meeste meldingen komen van coassistenten.

De artsenfederatie KNMG vindt seksueel overschrijdend gedrag "absoluut ontoelaatbaar''. KNMG-voorzitter René Héman stelt: "Het mag niet, het kan nergens en in geen enkele vorm.'' Hij wil dat dit soort gedrag besproken kan worden en dat mensen elkaar "scherp houden op het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Zo maak je het bespreekbaar en laat je de vaak jonge collega’s en studenten niet in de kou staan.'' Binnenkort worden de gedragsregels van de KNMG verder uitgewerkt. Daarin wordt dan nog explicieter gesteld dat seksueel grensoverschrijdend gedrag niet getolereerd wordt.

Door: ANP