Normal_vrouw_docent_leraar_professor_wetenschapper_onderzoek_economie

De Universiteit Twente (UT) wil starten met een actief wervingsprogramma om het aantal vrouwelijke hoogleraren omhoog te krijgen. De komende twee jaar hoopt de universiteit tien extra vrouwelijke professoren aan te trekken. Dat meldt Tubantia.

Landelijk gezien staat de norm wat betreft het aantal vrouwelijke hoogleraren op 20 procent. Op de universiteit Twente wordt die norm niet gehaald en is er eerder sprake van een daling dan een stijging van het aantal vrouwen. Voor de komende twee jaar zijn er al bindende afspraken gemaakt om meer vrouwen als hoogleraar aan te trekken. Marieke Huisman, hoogleraar op de UT, zegt dat de norm van 20 procent ook in Enschede haalbaar moet zijn.

De doelstelling van de UT is in lijn met een landelijk programma om meer vrouwelijke hoogleraren te krijgen. In het kader van dat programma zijn het afgelopen jaar in totaal honderd vrouwelijke hoogleraren  benoemd, waarvan Huisman een van de vier vrouwen is die in Enschede als hoogleraar is aangesteld.
Het actieve wervingsprogramma dat de UT heeft opgesteld moet helpen om de norm van 20 procent te halen. Daarbij krijgt de universiteit hulp via gespecialiseerde bureaus en netwerken van de eigen docenten.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids