Normal_lsvb__studentenbond__logo

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is bezorgd over de stijging van het aantal internationale studenten, wat vandaag bleek uit onderzoek van Nuffic. "Universiteiten doen er alles aan om zoveel mogelijk internationale studenten aan te trekken, maar houden geen rekening met de consequenties. We roepen de universiteiten op om een pas op de plaats te maken en hun strategie te doordenken." Dit meldt de LSVb.

Steeds meer opleidingen worden in het Engels aangeboden en trekken daardoor meer internationale studenten aan. De LSVb vindt dat een zorgelijke trend. De studentenbond vindt dat een opleiding alleen in het Engels aangeboden hoort te worden als dat meerwaarde heeft, de toegankelijkheid geborgd is en er extra aandacht voor de kwaliteit is. Sewbaransingh: "We zien nu te vaak voorbeelden van opleidingen waarbij de kwaliteit van colleges achteruit gaat of Nederlandse studenten opeens met internationale studenten moeten concurreren voor een plek bij de vervolgopleiding. Dat mag niet de bedoeling zijn.”
 
Afgelopen zomer hadden nieuwe internationale studenten een hoop problemen bij het vinden van een kamer. In verschillende studentensteden bleven internationale studenten noodgedwongen slapen in hotels, in airbnb’s en op campings. De sterk stijgende studentenaantallen maakt de kamernood een extra prangend probleem. “We willen dat internationale studenten positief terugkijken op hun studietijd in Nederland en niet met een valse start beginnen. We houden scherp in de gaten of universiteiten voldoende voorbereidingen treffen.”
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids