Normal_geld_briefgeld_munten

De Universiteit Twente (UT) heeft vanaf dit jaar naar verwachting 2,8 miljoen euro extra te besteden dankzij het afschaffen van de basisbeurs. Het geld wordt gebruikt om het onderwijs te verbeteren. Dat meldt de Universiteit Twente.

Sinds de invoer van het leenstelsel in 2015 moeten onderwijsinstellingen het geld dat extra vrijkomt gebruiken voor het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. In Enschede gaat van het bedrag ongeveer tachtig procent naar de faculteiten. De rest is bestemd voor de student support en IT-afdelingen, zodat de faculteiten ondersteund kunnen worden op het gebied van onderwijs. De universiteitsraad van de UT heeft van de minister van Onderwijs instemmingsrecht gekregen op de besteding van het extra vrijgekomen bedrag.

2018 wordt beschouwd als ‘tussenjaar’, waarbij er nog geen kwaliteitsafspraken worden getekend. Die afspraken worden naar verwachting pas in de loop van dit jaar bekend, waarna ze van kracht zullen worden gedurende de volgende drie jaar. 

De UT is van plan om het geld in te zetten voor onderwijsintensiteit, studiesucces, onderwijsdifferentiatie, kwaliteit van onderwijzen, studentbegeleiding (waaronder studiebeurzen) en onderwijsfaciliteiten. Onduidelijk is echter nog waar het geld precies aan besteed gaat worden.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids