Normal_geld__pennen__contract__afspraak

FNV vraagt vandaag aan de start van het academisch jaar de universiteiten om de werkdruk van universiteitsmedewerkers snel te verlagen. Door de toename van (internationale) studenten kunnen de universiteiten rekenen op extra geld vanuit de overheid. Dit kan oplopen tot enkele tientallen miljoenen euro’s. Daarnaast blijkt dat bij een aantal universiteiten budgetten uit 2016 nog niet zijn gebruikt. Dit meldt FNV.

In een brief vraagt de FNV aan de Colleges van Besturen van de Nederlandse universiteiten om dit geld in te zetten voor aanpak van de hoge werkdruk van universiteitsmedewerkers. Onder andere door op korte termijn meer ondersteunend personeel aan te nemen, docenten met tijdelijke dienstverbanden in vaste dienst te nemen en meer te investeren in ondersteuning en scholing bij het (Engelstalig) onderwijs. 
 
De belangrijkste redenen van de hoge werkdruk liggen volgens medewerkers in de toename van het aantal studenten, de combinatie van teveel verschillende taken, het centraal stellen van de ranking – hoe de universiteit scoort ten opzichte van andere universiteiten nationaal en internationaal - zonder de (financiële) middelen hierop aan te passen en de financiering van onderzoek. 
 
Jan Boersma, FNV-bestuurder Onderwijs en Onderzoek: “We zien binnen universiteiten een fixatie op het binnenhalen van onderzoeksgelden. Dat zorgt bij wetenschappelijk personeel voor een spagaat tussen het onderwijzen en begeleiden van studenten en onderzoek. Daar bovenop zetten universiteiten vol in op het binnenhalen van internationale studenten door het aanbieden van parallelle opleidingen in het Engels. Docenten moeten daardoor vaak zonder enige extra voorbereidingstijd en scholing hun colleges in twee talen geven. Bovendien is de laatste jaren flink bezuinigd op het ondersteunend personeel, zodat docenten en wetenschappelijk personeel die taken er ook bij zijn gaan doen.”
 
Begin dit jaar presenteerde de FNV een onderzoek over de werkdruk van universiteitsmedewerkers. Hieruit bleek dat bijna 7 van de 10 medewerkers van de Nederlandse universiteiten de werkdruk hoog tot zeer hoog ervaart. In de cao universiteiten, die dit voorjaar is gesloten, is afgesproken dat elke universiteit eind 2017 een plan van aanpak moet overleggen om de werkdruk structureel te verlagen.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids