Normal_anietenkapel__uva__universiteit_van_amsterdam

In Amsterdam gelden vanaf nu aangescherpte gedragsregels voor de introductietijd voor eerstejaars studenten. De gedragscode 'Promotie- en kennismakingstijd'  werd deze week ondertekend door de Amsterdamse hoger onderwijsinstellingen UvA, VU, HvA en de Amsterdamse Kamer van Verenigingen, de koepelorganisatie van 25 Amsterdamse studentenverenigingen. Dit meldt de Volkskrant.

Met de code willen de hoger onderwijsinstellingen en de studentenverenigingen paal en perk stellen aan de excessen die regelmatig plaatsvinden tijdens de studentenontgroeningen. Afgelopen jaar ging het nog mis bij een herendispuut van het Amsterdamsch Studenten Corps, waarbij drie studenten in het ziekenhuis belandden na zwemmen in de gracht en slapen tussen afval. 
 
In de vernieuwde gedragscode staat te lezen dat 'de activiteiten van de studentenverenigingen  onder geen beding mogen leiden tot geestelijke, dan wel fysieke schade van de (aspirant-)leden'. Ook moeten studentenverenigingen incidenten verplicht melden. De straffen op overtreding van de nieuwe regels zullen per geval worden bepaald.
 
Amsterdam is de tweede stad in Nederland die kiest voor striktere regels rond de introductieperiode voor studenten. In Groningen raakte aan het begin van het seizoen een aspirant-lid van Vindicat zwaargewond aan zijn hoofd doordat een ouderejaars op zijn hoofd was gaan staan. Naar aanleiding van dit geweldsincident en meerdere incidenten in het verleden heeft Vindicat toegezegd een kritische zelfreflectie op te stellen op de huidige cultuur binnen de vereniging om zo incidenten in de toekomst te voorkomen. Deze zal ter beoordeling worden voorgelegd aan een externe commissie. Naar het incident loopt een strafrechtelijk onderzoek.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids