Foto: DLR, Wikimedia Commons

Het bedrijfsleven is niet te spreken over de technische universiteiten in Nederland die een numerus fixus in hebben gesteld voor technische opleidingen. Dat blijkt uit navraag bij tien bedrijven door het Financieele Dagblad. Ook de brancheorganisatie FME vindt de beperkte toelating tot de technische opleidingen onverstandig nu de vraag naar hoogopgeleide technici zo groot is. Dit meldt het Financieele Dagblad.

De technische universiteiten zien zich genoodzaakt het aantal opleidingen met een numerus fixus te verdubbelen naar acht studies in het collegejaar 2017-2018. Dat is nodig omdat er te weinig geld zou zijn om de kwaliteit van het onderwijs op peil te houden door het oplopende aantal studenten. Minister Bussemaker staat achter deze beslissing van de universiteiten zolang dat beter is voor de kwaliteit van het onderwijs.

Het beperken van de instroom is de “doodstreek voor het innovatieklimaat in Nederland”, reageert voorzitter Ineke Dezentjé Hamming van FME. De ondernemersorganisatie vindt het onacceptabel dat na jarenlange financiële investering om meer studenten naar de technische opleidingen te krijgen, nu dat aantal weer wordt ingeperkt door geldgebrek.

De krant sprak onder meer beddenfabrikant Auping, textielhandel Ten Cate, Trioliet – producent van landbouwmachines, vliegtuigonderdelenfabrikant Fokker, zuivelfabriek FrieslandCampina en oliemaatschappij Shell. De ondernemers spreken over een ‘gemiste kans’ en een ‘zeer onverstandig’ besluit. De behoefte aan hoogopgeleide technici is zodanig nijpend dat de bedrijven zich genoodzaakt zien hun personeel uit het buitenland te halen, bijvoorbeeld uit China, Servië, Frankrijk of Denemarken.

Niet alle bedrijven hebben problemen met de numerus fixus overigens. Zo wijzen Fokker en FrieslandCampina op de eigen verantwoordelijkheid van bedrijven. Fokker heeft een eigen bedrijfsschool en FrieslandCampina verhoogt het aantal traineeships voor starters met 40 procent om jong talent aan te trekken. Volgens Shell vallen de tekorten aan technici met een hbo- op wo-diploma wel mee, de oliemaatschappij is juist op zoek naar technische mbo’ers. De overheid zou meer geld moeten vrijmaken voor het opleiden van onderhoudstechnici en procesoperators, aldus Shell.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids