Normal_maxima

Hare Majesteit Koningin Máxima is maandagmiddag 23 mei 2016 aanwezig bij de oratie van professor Saradindu Bhaduri in de Kloosterkerk in Den Haag.

Professor Bhaduri is voor de periode 2015 - 2017 de houder van de Prins Claus Leerstoel. Met zijn onderzoek op het gebied van Frugal Innovation for Development and Equity richt hij zich specifiek op innovatie in de informele sector. Hij heeft een benoeming als hoogleraar aan het International Institute of Social Studies (ISS), onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

'Frugal innovation’ is een relatief nieuw onderzoeksveld. Het richt zich op het (her)ontwerpen van relatief geavanceerde producten, diensten en systemen die daardoor binnen het bereik komen van arme consumenten, levend in een omgeving met beperkte middelen. Om dit te bereiken worden ‘frugal innovations’ ontwikkeld in innovatienetwerken van ondernemers, ontwerpers, investeerders, producenten en distributeurs uit verschillende delen van de wereld.

De Prince Claus Chair for Development and Equity werd in 2003 ingesteld door het ISS en de Universiteit Utrecht. De leerstoel is bedoeld om een impuls te geven aan de carrière van uitmuntende, jonge wetenschappers uit ontwikkelingslanden en om kennisdeling te stimuleren. De universiteiten willen met deze leerstoel onderzoek en onderwijs op het terrein van 'development and equity' bevorderen in overeenstemming met de inzichten en ideeën van Prins Claus.

Koningin Máxima is beschermvrouwe van de Prins Claus Leerstoel. Tot begin 2014 was zij voorzitter van het curatorium van deze leerstoel.

© Nationale Onderwijsgids