Jeugdzorggebruik bleef in 2022 bijna gelijk aan het jaar ervoor

467.000 kinderen en jongeren maakten in 2022 gebruik van jeugdzorg. Dat is ongeveer hetzelfde aantal als het jaar ervoor. Dat blijkt uit nieuwe, voorlopige cijfers van het CBS. Dat meldt het NJi.  

In de leeftijdsgroep van 0 tot 18 jaar kreeg een op de zeven  kinderen en jongeren jeugdzorg. Bij het meetellen van de kleine groep jeugdzorggebruikers van 18 tot 23 jaar is dat een op de tien.

Leeftijdsgroepen 

Er zijn grote verschillen tussen leeftijdsgroepen in het jeugdzorggebruik. 4,4 procent van de kinderen tot 4 jaar kreeg jeugdhulp en 1,4 procent van de jongeren van 18 tot 23 jaar. Bij de kinderen van 8 tot 12 jaar kregen jongens vaker jeugdhulp dan meisjes: 22,3 procent tegenover 16,6 procent. In de leeftijdsgroep van 12 tot 18 jaar kregen meisjes vaker jeugdhulp: 17,9 procent tegenover 14,8 procent bij de jongens. De percentages jeugdhulp in deze leeftijdsgroepen zijn de laatste jaren gestegen.

Gemeenten 

Ook de cijfers per gemeenten verschillen flink. Zo ontving in Tiel en Terneuzen meer dan 17 procent van alle jongeren tot 23 jaar jeugdzorg, terwijl dat op Vlieland en Urk minder dan 5 procent was. Volgens het CBS zijn er verschillende oorzaken voor deze uiteenlopende cijfers, waaronder verschillen in inkomen en zorgbehoefte per regio en de verschillende invullingen van jeugdzorg door gemeenten.

Plafondeffect 

"Dat het jeugdzorggebruik ongeveer gelijk is aan het vorige jaar betekent nog niet dat de behoefte aan de zorg lijkt te stabiliseren", zegt Tom van Yperen van het Nederlands Jeugdinstituut. "De verwachting van het CBS is dat de definitieve cijfers een wat hoger gebruik zullen laten zien. Bovendien kijken we mogelijk naar een soort plafondeffect: tekorten aan middelen en personeel zullen het gebruik remmen. Hoe dan ook is het zorggebruik erg hoog. Dat vraagt om een versterkte inzet op het voorkomen dat jeugdzorg nodig is. Gemeenten met een laag gebruik kunnen hier mogelijk een voorbeeld in zijn, al kunnen ze dat niet alleen. Jeugdzorg minder nodig maken is een zaak van iedereen, zoals we onlangs nog in het essay Andere kijk op groeiend jeugdzorggebruik hebben onderbouwd."

Door: Nationale Onderwijsgids