Er is ook aanbod voor hoogbegaafde leerlingen met inclusief onderwijs

Onderwijsminister Dennis Wiersma zegt dat het onwenselijk is om passende onderwijsvoorzieningen af te schalen als er in de regio wel behoefte aan is en er geen goed alternatief voor is. Dat is het antwoord op Kamervragen over de beweging naar inclusief onderwijs en de vrees dat daarmee het voltijdsonderwijs voor hoogbegaafde leerlingen verdwijnt. Dat meldt VOS/abb. 

“Voor een grote groep (hoog)begaafde leerlingen is het goed mogelijk om binnen het reguliere onderwijs voldoende ontwikkelingsmogelijkheden te bieden met ruimte om aanvullend dingen in en buiten de klas te doen. Voor andere leerlingen is meer nodig, zoals het bieden van een hoogbegaafdheidsaanbod”, aldus minister Wiersma.

Verbinding met regulier onderwijs

Het hoeft volgens minister Wiersma niet te leiden tot het afschalen van passende onderwijsvoorzieningen voor (hoogbegaafde) leerlingen. Hij vindt het wel een voorwaarde dat er altijd verbinding moet worden gezocht met het reguliere onderwijs. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk