Invoering inclusief onderwijs uiterlijk in 2035

Onderwijsminister Dennis Wiersma meldt in het document Contouren werkagenda Route naar inclusief onderwijs dat het de ambitie is om in 2035 inclusief onderwijs in te voeren. Het document heeft hij naar de Tweede Kamer verstuurd. Er is wel één voorwaarde, leraren moeten wel weer aanhaken bij het gesprek over inclusief onderwijs. Dat meldt VOS/abb. 

Minister Wiersma geeft aan dat het komende jaar wordt gebruikt om, samen met de betrokkenen, een verdere invulling en concretisering te geven aan de werkagenda. Ook is er iedere drie jaar een ijkmoment waarin minister Wiersma met de betrokken partijen bepaalt welke vorderingen er zijn gemaakt en in welke mate ze dichterbij die ambitie komen. De verschillende partijen onderzoeken nog wat er nodig is om de volgende stappen te zetten. 

Verplichtingen 

Op die manier bewegen de verschillende partijen dan naar een fase waarin de vrijblijvendheid steeds meer afneemt. In de laatste fase, vanaf 2029, gelden er meerdere verplichtingen rondom de uitvoering. 

Randvoorwaarden 

Minister Wiersma is wel teleurgesteld in de onderwijsbonden. Zij willen namelijk niet meer meepraten over de invoering van het inclusief onderwijs. De Algemene Onderwijsbond (AOb), CNV en het Lerarencollectief vinden de randvoorwaarden niet op orde. Daar moet eerst iets mee gebeuren voordat er concrete stappen kunnen worden gezet. De randvoorwaarden zijn: kleinere klassen, goed opgeleid en ondersteunend personeel en duidelijkheid over de vraag welke ondersteuning een school moet bieden.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk