Mantelzorgers hebben zelf ondersteuning nodig om leven in balans te houden

Meer dan de helft van alle mantelzorgers heeft het afgelopen jaar eens of meermaals werk moeten afzeggen vanwege de zorgtaken voor een naaste, blijkt uit het Nationaal Mantelzorgonderzoek. Een deel van de mantelzorgers kan goed de balans houden in hun leven, maar soms kan deze balans (tijdelijk) weg zijn. Dat meldt ANP Expert Support. 

Mantelzorgers zoeken constant de balans tussen het zorgen voor hun naaste én al hun andere verantwoordelijkheden. Dat is als een oefening op de evenwichtsbalk. Een groot gedeelte van de mantelzorgers loopt er zonder problemen overheen, maar sommigen raken (tijdelijk) uit balans of vallen zelfs van de balk. Uit onderzoek van SCP blijkt dat 9 procent van de mantelzorgers aangeeft ernstig belast te zijn. Als dat gebeurt kunnen professionals en anderen deze mantelzorgers helpen om de balans te herstellen.

Balansmodel 

Movisie ontwikkelde het balansmodel: dit model geeft een overzicht van de aspecten waaraan een mantelzorger tijd besteedt, hoe die met elkaar in verhouding staan en wat dat doet met iemands energie. In het model bieden we professionals vier richtingen om mantelzorgers te ondersteunen.

* Anticipeer op het te verwachten zorg- en leefpad.
* Bespreek de elasticiteit van het zorgnetwerk.
* Verken samen de draagkracht van de mantelzorger.
* Stimuleer het maken van keuzes.

Ook goed voor zichzelf zorgen 

Mantelzorgers die goed voor zichzelf zorgen kunnen de zorg voor hun naaste langer volhouden. Dus ga het gesprek aan met mantelzorgers en ontdek wat voor hen werkt om gezond, vitaal en in balans te blijven.

Door: Nationale Onderwijsgids