Bouw van Rotterdams Onderwijs en Revalidatiecentrum (ROeR) gestart

Op dinsdag 26 oktober heeft de formele eerste bouwhandeling plaatsgevonden voor de door BAM Bouw en Techniek te realiseren nieuwbouw van Rotterdams Onderwijs en Revalidatiecentrum (het ROeR). Dit meldt BAM Bouw en Techniek Bv.

 

Afgevaardigden van de gemeente Rotterdam, Rijndam en Stichting BOOR vertelden over de nieuwbouw, de samenwerking en alle mooie plannen voor de toekomst. Hierna openden kinderen van de Mytylschool De Brug, de Tyltylschool en Rijndam de feestelijke bijeenkomst op muzikale wijze en was er een symbolisch ‘eerste paal’ moment. 

Stichting BOOR

Het centrum biedt onderdak aan 325 kinderen en jongeren van Mytylschool De Brug, de Tyltylschool en Rijndam Revalidatie. De Mytylschool en Tyltylschool zijn scholen voor speciaal onderwijs onder de koepel van Stichting BOOR. Stichting BOOR verzorgt het openbaar (speciaal) basisonderwijs, voorgezet onderwijs en (voorgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam en omstreken. Zij bieden onderwijs aan kinderen met een fysieke en/of meervoudige beperking in de leeftijd van 4 tot 20 jaar.

De scholen en Rijndam die straks het gebouw betrekken, kunnen in het nieuwe gebouw hun krachten bundelen en gebruik maken van de specifieke voorzieningen voor de leerlingen. 

Duurzaam werk 

De bouw van de school gaat ongeveer anderhalf jaar duren. BAM zal zich bij dit project inzetten om de kansen op (duurzaam) werk van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te vergroten. Na de zomer van 2023, bij de start van het nieuwe schooljaar wordt het gebouw in gebruik genomen.

Door: Nationale Onderwijsgids 
Beeld: BAM Bouw en Techniek Bv