Tekort begeleiders voor jongeren met taakstraf: RvdK start campagne

De Raad voor de Kinderbescherming start een campagne om meer begeleiders te krijgen bij de uitvoering van taakstraffen door jongeren. Dit is hard nodig; de laatste jaren is het steeds lastiger om begeleiders en geschikte werkplekken te vinden. De RvdK is vooral op zoek naar mensen die jongeren extra begeleiding kunnen bieden, want de RvdK ziet steeds vaker jongeren met onder andere extreem schoolverzuim of problemen thuis. Dit meldt de RvdK.

Demissionair minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker start de campagne ‘Word taakstrafbegeleider’. Hij geeft de officiële RvdK-werkmap aan de taakstrafbegeleider van projectplaats Jeugdcentrum Samson. 
 
Werkplekken via gemeenten bieden veel mogelijkheden voor jongeren. Zoals plekken in de groenvoorziening, op een kinderboerderij, een sociale werkvoorziening of de milieustraat. Ook sportverenigingen en zorginstellingen zijn geschikte werkplekken.
 

Juiste werkplek voor jongere met meerdere problemen

Een taakstraf kan bestaan uit een werkstraf, een leerstraf of een combinatie daarvan. Bij een werkstraf moet de jongere in zijn vrije tijd onbetaald werk doen. Bij een leerstraf volgt de jongere een training om zijn gedrag en sociale vaardigheden te verbeteren.
 
Het doel van de taakstraf is niet alleen de misstap te bestraffen, maar de jongere ook iets bij te brengen. De taakstraf helpt te voorkomen dat jongeren opnieuw de fout in gaan. Onder meer door ze zelfinzicht te geven, nuttige competenties te laten ontwikkelen, een normaal leefritme en werkervaring te bieden.
 
Uit onderzoek van de RvdK in Brabant blijkt dat de helft van de gezinnen van jongeren met een taakstraf ook bekend is met instanties voor vrijwillige jeugdhulp. In Den Bosch heeft 73 procent van de jongeren in het verleden hulpverlening gehad, in Eindhoven is dit 62 procent. Door deze instroom is de RvdK op zoek naar gemotiveerde begeleiders die de juiste begeleiding bieden en werken op een geschikte werkplek. Deze begeleiders willen omgaan met jongeren met moeilijk gedrag, vinden het leuk om voor hen een voorbeeld te zijn en geven hen de ondersteuning die nodig is.
 

Effect corona op uitvoering taakstraffen

De maatregelen tegen het Covid 19-virus hebben effect op beschikbaarheid van de werkplaatsen en de uitvoering van de taakstraffen. Het laten uitvoeren van de werkstraf is afgelopen periode een stuk moeilijker geworden. Kringloopwinkels, zorgboerderijen en sportverenigingen moesten hun deuren sluiten. Gelukkig zijn er momenteel nog projectplaatsen die jongeren kunnen en willen ontvangen.
 
Meer informatie is te vinden op de website Wordtaakstrafbegeleider.nl.
 
Door: Nationale Onderwijsgids