Raad van State oordeelt: leerling terecht naar speciaal onderwijs gestuurd

De Raad van State heeft geoordeeld dat de Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle (OOZ) correct heeft gehandeld toen zij aanstuurde op het wegsturen van een leerling die volgens het schoolbestuur beter zou gedijen op een basisschool voor speciaal onderwijs. De moeder van de achtjarige jongen stapte twee weken geleden naar de Raad van State omdat ze het niet eens was met de beslissing. Dit meldt Nu.nl.

In 2018 zat de jongen op de Campherbeekschool, onderdeel van de OOZ. Omdat zijn leerprestaties te ver achterbleven vroeg het schoolbestuur een verklaring voor het speciaal onderwijs aan bij de Commissie Toewijzing Toelaatbaarheid (CTT). Daarnaast nam het bestuur een verwijderingsbesluit, waardoor de jongen van school moest. De moeder was het echter niet eens met het besluit en stuurde haar zoon naar een andere gewone basisschool. Volgens haar doet hij het op de nieuwe school erg goed.

Ze stapte naar de Raad van State om het besluit van de Campherbeekschool aan te vechten, maar volgens de Raad van State, die gekeken heeft naar de onderbouwing van de beslissingen, heeft de OOZ haar besluiten terecht genomen.

Door: Nationale Onderwijsgids