Normal_groningen__hoge_en_lage_der_a__akerk__grachten__bootjes

De gemeente Groningen investeert de komende jaren miljoenen euro’s om de schoolgebouwen in de gemeente een kwaliteitsimpuls te geven. “Goede huisvesting levert een belangrijke bijdrage aan het geven van goed onderwijs en zorgt voor een prettig leer- en werkklimaat voor onze leerlingen en leerkrachten,” aldus onderwijswethouder Carine Bloemhoff. Dit meldt gemeente Groningen.

De plannen voor de investeringen in de gebouwen voor primair, speciaal en voortgezet onderwijs zijn vastgelegd in het Integraal huisvestingsplan: ‘Investeren in onderwijs’. Dit geeft nu voor het eerst een doorkijk in maatregelen voor de komende 20 jaar (2020 tot 2039). In de eerste periode (tot en met 2023) gaat het om 18 schoolgebouwen waar (vervangende) nieuwbouw, verbouw of uitbreiding gerealiseerd wordt. Hiermee is een gemeentelijke investering van circa 60 miljoen euro gemoeid.
 

Planvorming

Het investeringsplan is in nauwe samenwerking met de schoolbesturen opgesteld. Erik Vredeveld, bestuurder van de VCOG en voorzitter van een werkgroep namens de scholen: “We zijn begonnen met een gedeelde visie op het onderwijs in de gemeente. Daarnaast hebben we niet alleen gekeken naar de ruimte behoefte op basis van het aantal leerlingen en de technische kwaliteit van de gebouwen, maar voor het eerst hebben we ook onderzocht hoe de gebruikers de schoolgebouwen ervaren. Dit heeft geleid tot kwaliteitscriteria, op basis waarvan de prioriteiten in het investeringsplan zijn bepaald.”
 

Wijkvernieuwing

Naast het kwaliteitsaspect zijn er nog twee zaken waar de gemeente in het bijzonder naar heeft gekeken bij het opstellen van het plan. Wethouder Bloemhoff: “Goed onderwijs in een veilige omgeving van een passend schoolgebouw kan de effecten van armoede en kansenongelijkheid verkleinen. Daarnaast ligt er in een aantal wijken een flinke wijkvernieuwingsopgave. In dat kader willen we via onderwijshuisvesting stimuleren dat kinderen uit verschillende sociaal-economische groepen zoveel mogelijk samen naar school gaan.”
 
Door: Nationale Onderwijsgids