Normal_jeugdzorg__kind__peuter__kleuter

Zo’n tachtig ouders en kinderen komen op woensdag 18 december naar de Tweede Kamer. Zij vragen aandacht voor armoede in Nederland. Aanleiding is het CBS-rapport waaruit blijkt dat het aantal gezinnen in armoede, ondanks eerdere acties en beloftes, niet afneemt. De ouders en kinderen wijzen Tweede Kamerleden bij de kerstboom in de Statenpassage op ludieke wijze op de noodzaak van structureel beleid. Dit meldt Single SuperMom.

Eenzijdig

Nog altijd leven zo’n 600.000 gezinnen en ruim 260.000 kinderen in armoede en zonder perspectief. Floris (16) vindt dat er in de bestrijding van kinderarmoede te eenzijdig wordt gekeken naar hulp in natura. “Wij zijn dankbaar voor de laptop die we door kinderpakketten kunnen krijgen, maar wat we echt zouden willen is dat we ons geen zorgen hoeven maken over of er morgen nog stroom is om hem op te laden. (…) En dat bereik je niet alleen met een fiets of een sportpas.”   
 

Structurele hulp

Volgens de meeste ouders is er structurele hulp nodig voor ouders in armoede, zodat er toekomstperspectief wordt geboden. Een groot probleem is volgens de ouders en kinderen bijvoorbeeld dat er te weinig betaalbare woningen zijn voor ouders die alleen komen te staan. Zo wonen er alleen al in Amsterdam 730 kinderen in de noodopvang. Ook armoede onder werkenden vraagt volgens hen structurele oplossingen. Betaald werk is geen uitgang meer uit de armoede wanneer dit onvoldoende oplevert om de rekeningen te kunnen voldoen. 
 

Petitie

De ouders en kinderen verzamelen op 18 december om 13.00 uur bij de kerstboom in de Statenpassage voor een gezamenlijk programma. Daarna bieden zij een petitie aan met een duidelijke oproep aan de politiek: armoede is een gevolg van politieke keuzes. Zorg in 2020 voor armoedebeleid dat wél werkt! 
 
 
Met de petitie eisen de ouders en kinderen een aantal maatregelen die nodig zijn voor beleid dat echte kansen biedt:  
  • maak niet-vrijblijvende afspraken over de aanpak van (kinder)armoede;
  • geef extra aandacht aan de positie van (alleenstaande) ouders om kinderarmoede tegen te gaan;
  • herzie het toeslagensysteem;
  • verhoog het minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen.  
 
Door: Nationale Onderwijsgids