Normal_eindtoets__toets__test__examen__tentamen

Met ingang van dit schooljaar maken ook de leerlingen in groep 8 van het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs een eindtoets. Om scholen en schoolbesturen goed te informeren over deze nieuwe verplichting, organiseert OCW drie bijeenkomsten: op 25 september in Eindhoven, op 9 oktober in Zwolle en op 16 oktober in Utrecht. Schoolbesturen zijn in augustus ook per brief uitgenodigd voor deze bijeenkomsten. Dit meldt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Sinds het schooljaar 2014-2015 maken alle leerlingen in het reguliere basisonderwijs verplicht een eindtoets. De eindtoets geldt als tweede onafhankelijk gegeven naast het schooladvies. Met ingang van schooljaar 2019-2020 geldt de verplichting van de eindtoets ook voor leerlingen in het sbo en so, tenzij op hen ontheffingsgronden van toepassing zijn. Om nadere informatie te verschaffen over de wet- en regelgeving, de gelegenheid te geven om vragen te stellen en kennis te maken met de verschillende toetsaanbieders, zijn er drie voorlichtingsbijeenkomsten. 
 
De bijeenkomsten vinden plaats op woensdag 25 september in Eindhoven (BCN Eindhoven, Kennedyplein 204), op woensdag 9 oktober in Zwolle (Nieuwe Buitensociëteit, Stationsplein 1) en op woensdag 16 oktober in Utrecht (Beatrix Theater, Jaarbeursplein 6A). U bent welkom vanaf 13.00 uur. Het feitelijke programma begint om 13.30 uur. Tijdens de bijeenkomsten wordt ingegaan op de wet- en regelgeving en gestelde vragen. In het tweede gedeelte van de middag wordt informatie gegeven door de inspectie, DUO en de aanbieders van de toegestane eindtoetsen (IEP, Route 8, AMN Eindtoets, Dia Eindtoets en de Centrale Eindtoets).
 

Aanmelden

Als u wilt meedoen aan een van deze bijeenkomsten, kunt u een mailbericht sturen aan dienstpostbus_po@minocw.nl. De volgende gegevens moeten daarbij vermeld worden:  
  • In de onderwerpregel: de bijeenkomst waarvoor u zich aanmeldt.
  • De namen en functies van degenen die aanwezig zullen zijn (bijvoorbeeld bestuurder, directeur, IB’er of leerkracht).
  • De naam van uw school en het cluster waartoe uw school behoort.
  • Eventuele vragen of casuïstiek die u op de bijeenkomst zou willen bespreken.
Na aanmelding ontvangt u een bevestiging. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids