Logo_logo_movisie

Jongeren zonder startkwalificatie, opleiding, werk of uitkering zijn vaak niet bekend bij de overheid, scholen en hulporganisaties. Movisie gaat zich in drie Nederlandse regio’s voor deze jongeren inzetten en wil ze via informele organisaties bereiken om verder te helpen. Er wordt geëxperimenteerd met zogeheten transitiearena’s. Dit meldt Movisie. 

Marjet van Houten, adviseur participatie bij Movisie, stelt dat maatschappelijke verandering aan de rand van formele systemen wordt ontwikkeld. Volgens haar is het van belang jongeren via informele contacten te benaderen. In Almere, Zwolle en Zuid-Holland-Zuid gaat Movisie experimenteren met een nieuwe aanpak, waarbij wordt gewerkt met transitiearena’s: bijeenkomsten waarin verschillende partijen werken aan het bereiken van jongeren buiten beeld. Het doel hiervan is dat formele organisaties leren van de contacten van informele organisaties, die de jongeren wel bereiken. 
 
Van Houten richt zich op contact met jongeren via bijvoorbeeld hun sportclub, hangplek, kerk of moskee. “We moeten ophouden jongeren in een regelstructuur te persen, maar ze de ruimte geven om hun eigen weg te gaan, op basis van motivatie, talent en in kleine stapjes. Bijvoorbeeld door kinderen na het speciaal onderwijs een – eventueel beschutte – werkplek aan te bieden.” Ze poogt de jongeren, op een andere manier dan de reguliere wijze, binnen te halen bij een opleiding, baan, of leer-werktraject. Ze benadrukt dat we moeten leren vanuit de jongere zelf te denken, in plaats van vanuit instanties en organisaties. 
 
In Nederland zijn volgens het CBS 134.000 jongeren ‘uit beeld’. De kans is aanwezig dat zij hier hun hele leven door gehinderd worden, omdat ze geen werk kunnen vinden, maar ook geen uitkering ontvangen. De kans bestaat dat de jongeren in armoede of eenzaamheid eindigen, of in de criminele wereld.
 
Door: Nationale Onderwijsgids