Normal_school_groep_kinderen

In een debat met onderwijsministers Van Engelshoven en Slob bespreekt de Kamer de Staat van het Onderwijs, waarin de Inspectie van het Onderwijs een beeld geeft van de stand van het Nederlandse onderwijs. In dit eerste deel staat de segregatie en kansenongelijkheid van leerlingen centraal. Dit meldt de Tweede Kamer.

De Staat van het Onderwijs laat een wisselend beeld zien. Leerlingen ronden gemiddeld goed opgeleid hun schoolloopbaan af. Studenten met een diploma in het mbo, hbo of wo vinden snel een baan op niveau. En de aansluiting op de arbeidsmarkt is goed. Maar het beeld is bepaald niet alleen positief. Volgens de inspectie zijn in de afgelopen twintig jaar de resultaten van leerlingen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs teruggelopen. Daarnaast nemen de kansenongelijkheid en de segregatie toe.
 
Is de onderwijsinspectie niet te somber, vraagt Bisschop (SGP) zich af. Mevrouw Vogelzang, inspecteur-generaal van het Onderwijs, wijst erop dat de inspectie internationale en nationale trends beschouwt, op korte en op lange termijn. En daaruit blijkt dat er sprake is van stagnatie of daling over de hele linie.
 
Van Engelshoven deelt de zorgen over de dalende prestaties van leerlingen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Zij wil inzetten op continuïteit en focus, want "het onderwijs zit niet te wachten op een twintigpuntenplan voor verbetering".
 

Segregatie

Kuik (CDA) ziet dat "het kind van de dokter steeds minder vaak in dezelfde klas zit als het kind van de timmerman". Zij wil niet tornen aan de keuzevrijheid van de ouders, maar denkt wel aan versterking van scholen in minder rijke wijken, bijvoorbeeld door de beste leraren voor die scholen te laten kiezen.
 
De toenemende segregatie in het onderwijs is een kwalijke ontwikkeling, zegt ook Van den Hul (PvdA), want leerlingen moeten goed voorbereid worden op de samenleving. Zij breekt een lans voor brede scholengemeenschappen. Omdat Nederland "kampioen vroegselectie" is, benadrukt Westerveld (GroenLinks) het belang van brede brugklassen.
 
Verklein de klassen als eerste op scholen in de binnensteden, stelt Kwint (SP) voor. Het kabinet moet van hem echt werk maken van de bestrijding van segregatie, ook door te leren van goede lokale initiatieven. Minister Van Engelshoven wil de segregatie lokaal aanpakken. De segregatie in het onderwijs is volgens haar vooral een gevolg van woonsegregatie.
 
Van Engelshoven wijst erop dat scholen extra geld krijgen voor achterstandsleerlingen. Over de besteding van dat geld beslissen de scholen zelf. Voor de bestrijding van segregatie verwijst de minister ook naar het werk van de Gelijke Kansen Alliantie, een beweging die zich inzet voor kansengelijkheid in het onderwijs.