Normal_klas_leeg_stoelen_stoeltjes_op_tafel_sluiting_dicht_staking

In Rotterdam is een project gestart waarbij het is gelukt om veertig ‘onleerbare’ kinderen weer naar school te krijgen. De overheid wil dat alle kinderen in Nederland naar school gaan, maar het is te duur om het totaal van 5500 kinderen die zijn uitgevallen weer terug te krijgen in de schoolbanken. Dat meldt NOS.

De laatste 15 jaar is het aantal scholieren met het stempel 'onleerbaar' gestegen van bijna 1400 naar 5500. In eerste instantie was dat stempel bedoeld voor kinderen met een ernstige fysieke of mentale beperking, die volgens artikel 5a van de Leerplichtwet recht hebben op vrijstelling van school. Deskundigen hebben de indruk dat kinderen de laatste jaren sneller als ‘onleerbaar’ worden bestempeld.

Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge, die een aantal jaar geleden nog wethouder was in Rotterdam, startte in die stad een project op met als doel basisschoolleerlingen terug naar school te krijgen. Voor veertig kinderen is dit project succesvol geweest. Sven de Langen, de huidige wethouder in Rotterdam, wil doorgaan met het project, maar dat lijkt moeilijk te zijn omdat scholen en de gemeente niet genoeg geld hebben. De instroom kost per kind namelijk meer dan 24.000 euro per jaar.

De Langen is van mening dat de overheid een regeling moet bedenken om het voor alle ‘onleerbare’ kinderen mogelijk te maken om weer terug te keren naar school. Nu is er volgens scholen in het budget voor passend onderwijs niet voldoende rekening gehouden met de instroom van deze kinderen, terwijl leerrecht in het regeerakkoord voorkomt. De Langen zou graag zien dat de potjes voor onderwijs en zorg worden gecombineerd, zodat het aantal leerlingen dat thuiszit weer flink daalt.

De ministeries van Onderwijs en Volksgezondheid willen het aantal thuiszitters zelfs volledig terugdringen. Alle kinderen moeten – indien ze daartoe in staat zijn - naar school kunnen, zo stellen zij. Pas nadat de ministeries het project in Rotterdam hebben geëvalueerd, wordt bekeken wat er gedaan kan worden tegen de moeilijkheden en problemen die er ontstaan zijn in Rotterdam.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids