Normal_cultuur__theater

Branche- en belangenorganisaties in cultuur en onderwijs pleiten voor het opnieuw invoeren van de CJP Cultuurkaart voor het voortgezet speciaal onderwijs (vso). De organisaties vinden het niet terecht dat de leerlingen in het speciaal onderwijs geen recht hebben op korting op culturele activiteiten en hun leeftijdsgenoten in het regulier voorgezet onderwijs wel. In een brief vragen zij minister Van Engelshoven van het ministerie van OCW om het beleid aan te passen en de drempel voor vso leerlingen om ook buiten schooltijd cultureel actief te zijn te verlagen. Dat meldt Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). 

De CJP Cultuurkaart is een kaart die alle leerlingen in het voortgezet onderwijs krijgen en korting geeft op de entreeprijs van allerlei culturele activiteiten. Tot 2012 beschikten vso leerlingen wel over een CJP Cultuurkaart. In het laatste schooljaar profiteerden bijna 20.000 vso-leerlingen van de mogelijkheden van deze kaart. Zowel in schoolverband als individueel. Bij het terugdraaien van de bezuiniging op deze kortingskaart in 2013 werd deze groep uitgesloten. De formele reden is dat het vso onder de wet primair onderwijs valt en dat de scholen om die reden voor iedere leerling beschikken over een bedrag van 11,64 euro in de prestatiebox. Dat is bestemd voor georganiseerde activiteiten op school. De CJP Cultuurkaart kunnen de tieners ook buitenschools gebruiken voor activiteiten die zij zelf uitkiezen. Dat is wat zij nu missen.

Het verzoek wordt breed gedragen en gesteund binnen het onderwijs en de culturele sector. De brief is ondertekend door Dirk Monsma, Lecso, PO-raad, CJP, FCP, Jeugdcultuurfonds, LKCA, Kunsten ’92, Cultuurconnectie, NAPK, VSCD, VNPF, VOB en de Museumvereniging.

Het LKCA wil ervoor zorgen dat iedereen goede cultuureducatie krijgt (op school én in de vrije tijd) en dat iedereen kan meedoen aan culturele activiteiten. Om dit te bereiken ondersteunt het LKCA iedereen die zich bezighoudt met cultuureducatie of cultuurparticipatie. Het LKCA maakt zich sterk voor goede cultuureducatie in het speciaal onderwijs en is een van de initiatiefnemers van de oproep aan de minister.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids