Normal_muziekles__blokfluit__instrument__muziekonderwijs

In het nieuwe jaar, om precies te zijn op maandag 22 januari 2018, vindt er een inspiratie- en studiedag over muziek in het speciaal onderwijs plaats. De dag wordt georganiseerd door Cultuurmij Oost, De Onderwijsspecialisten en stichting Kristal Samen Leven. Dat meldt LECSO.

Aan muziekonderwijs in het speciaal onderwijs wordt door een behoorlijk aantal scholen steeds meer aandacht besteed. Dat gebeurt bijvoorbeeld binnen de CMK (Cultuureducatie Met Kwaliteit) en de Impuls Muziekonderwijs. Muziek zorgt er namelijk voor dat kinderen niet alleen zingen en bewegen, maar ook luisteren en zelf muziek maken. Door muziekonderwijs kunnen kinderen meer van muziek genieten.

Muziek als beleving staat centraal op de studiedag Muziek in het speciaal onderwijs. Ook de thema’s 21ste-eeuwse vaardigheden en de rol van competentiegericht cultuuronderwijs komen aan bod. Tot slot wordt besproken hoe de toekomst van muziekonderwijs er uit zou kunnen zien. Voor deelnemers zijn er actieve workshops te volgen. Ook kunnen mensen hun ervaringen over muziekonderwijs binnen alle facetten van het speciaal onderwijs (so sbo, vso en praktijkschool) met elkaar uitwisselen. 

 

De bijeenkomst op maandag 22 januari 2018 duurt van 13.00 tot 20.00 en vindt plaats in Het Kristal in Apeldoorn. De kosten voor deelname bedragen 150 euro. Wie zich meldt voor 20 december aanstaande krijgt een korting van 25 euro. Aanmelden kan via de website van Cultuurmij Oost. Meer informatie over het evenement is hier te vinden.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids