Normal_leraar_po_vo_schoolklas_school

Scholen in het primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs kunnen zich vanaf woensdag 1 november 2017 tot en met donderdag 1 februari 2018 aanmelden voor deelname aan Excellente Scholen 2018. Elke school die wil deelnemen levert een beschrijving van het excellentieprofiel aan. Het aanmeldingsformulier voor de beschrijving van het excellentieprofiel staat open in het Internet Schooldossier (ISD) vanaf 1 november 2017. Dit meldt Rijksoverheid.

Een Excellente school is in de basis een goede school die zich onderscheidt van andere goede scholen door te excelleren met een specifiek profiel. Een school bepaalt zelf in welke mate en op welke wijze zij zich wil profileren. Het is daarom aan de school om te benoemen op welk gebied zij excellent is. En het is aan de onafhankelijke jury om te verifiëren of het aangedragen excellentieprofiel goed wordt uitgevoerd door de school, herkenbaar is & doorwerkt in de gehele organisatie en of het profiel past binnen de visie van de school. Het aangedragen excellentieprofiel staat centraal in het beoordelen van excellentie.
 
De waardering Goed van de inspectie, volgens het Onderzoekskader 2017, is voorwaardelijk voor deelname aan het traject Excellente Scholen. Aangemelde scholen die de waardering Goed van de inspectie nog niet toegekend hebben gekregen, krijgen een onderzoek naar Goed. Dit betekent dat er niet alleen een aanmeldingsformulier (voor de beschrijving van het excellentieprofiel) aangeleverd wordt door de school, maar ook een zelfevaluatie van de kwaliteit van het onderwijs van de school door het bestuur. Het bestuur toont met de zelfevaluatie aan dat de kwaliteit van het onderwijs op de school de waardering Goed toekomt. Scholen die Goed worden bevonden naar aanleiding van het onderzoek door de inspectie worden toegelaten tot het traject.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids