Normal_onderwijs_algemeen_rekenen_school

Rekendocent en rekencoördinator Dinette Vredeveld van het Twentse AOC Oost wil dat er op basisscholen meer aandacht wordt besteed aan kinderen die moeite hebben met rekenen. Op haar school komt ze namelijk regelmatig tegen dat jongeren van 15 grote moeite hebben met dagelijkse dingen als klokkijken of het berekenen van korting. Volgens haar is er in die gevallen al op de basisschool iets mis gegaan. Dat meldt het AD.

Vredeveld maakt zich zorgen om de jongeren die zich door moeilijkheden met rekenen niet kunnen redden in het dagelijkse leven. Van belang is dat elk onderdeel op de basisschool goed wordt opgepakt. Beheerst een leerling een van die onderdelen niet goed genoeg, dan heeft dat meteen gevolgen voor het vervolg van het rekenonderwijs.

Vredeveld onderstreept dat het rekenonderwijs vooral in de groepen 5 en 6 doorslaggevend is. Aan het eind van groep 6 en in de eerste maanden van groep 7 krijgen veel leerlingen moeite, omdat dan alles samenkomt. Vredeveld begeleidt regelmatig jongeren van 15 die niet kunnen klokkijken. Volgens de rekencoördinator hebben veel leerlingen te maken met frustratie en een laag zelfbeeld. Vaak hebben ze anderen nodig voor hulp.

Deze leerlingen zouden volgens haar al veel eerder geholpen moeten worden. De docent op het AOC Oost is om die reden zelf een bureau voor individuele rekenbegeleiding begonnen. Daarbij kijkt ze zowel waar het mis is gegaan als wat een leerling wel beheerst. Er wordt veel aandacht besteed aan de basis en Vredeveld helpt de leerlingen met het opbouwen van vertrouwen, een van de belangrijkste aspecten, zegt ze. Vredeveld zegt veel voldoening te halen uit het vinden en oplossen van problemen. Helemaal wanneer kinderen op den duur beginnen te stralen omdat ineens het kwartje valt.

Voor leerkrachten is het vaak lastig om leerlingen met rekenproblemen te helpen. Bovendien krijgen kinderen al snel het stempel: "jij kunt niet rekenen”, wat niet bijdraagt aan het geloof in eigen kunnen. Als gevolg daarvan ziet Vredeveld dat kinderen minder goed hun best gaan doen. Ze ziet zelfs dat sommige jongeren niet aan de pabo willen beginnen vanwege de rekentoets.

Vredeveld noemt het verder nadelig dat er voor het rekenonderwijs geen vergoeding bestaat, zoals die wel bestaat voor kinderen die logopedie volgen. Ouders hebben daardoor moeite om de extra rekenlessen te bekostigen. De docent kijkt samen met de school en ouders wat er mogelijk is. Ze denkt dat leerlingen in tien tot vijftien individuele lessen al goed geholpen kunnen worden. 

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids