Normal_muziek__noten__instrument

Scholen die zich willen inzetten voor meer en beter muziekonderwijs kunnen vanaf nu weer een subsidieaanvraag doen bij de Impuls muziekonderwijs. In deze derde ronde is er een budget van 5 miljoen euro beschikbaar. Dit meldt Fonds voor Cultuurparticipatie.

Deze subsidieregeling staat open voor aanvragen vanuit alle basisscholen in Nederland. Ook scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs zijn nadrukkelijk uitgenodigd. Zo’n 300 aanvragen kunnen met het beschikbare geld gehonoreerd worden. Wanneer het budget op is, wordt dit bekend gemaakt op de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Meer informatie over de wijze van aanvragen en de voorwaarden is te vinden via www.cultuurparticipatie.nl.
 
In totaal hebben de afgelopen twee jaar nu al meer dan 1000 scholen subsidie gekregen voor meer en beter muziekonderwijs. Met de Impuls muziekonderwijs geeft het Fonds voor Cultuurparticipatie basisscholen de kans te investeren in meer en beter muziekonderwijs. Dit doen zij onder meer door een samenwerking aan te gaan met een muzikale partner en de deskundigheid van de leerkrachten te vergroten.
 
Om de kwaliteit van het cultuuronderwijs op basisscholen te verbeteren werken scholen en culturele instellingen sinds 2013 samen aan het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit. De Impuls muziekonderwijs is onderdeel van dit programma en sluit aan bij Méér Muziek in de Klas: de beweging waarbinnen publieke en private partijen zich de komende vijf jaar gezamenlijk inzetten voor structureel muziekonderwijs op de basisschool. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids