Normal_klas__klaslokaal__kinderen__po__basisonderwijs

De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) wil dat er voor kinderen met autisme een betere maatwerkoplossing komt wat betreft het onderwijsprogramma en schooltijden. De vereniging zou graag zien dat er een regeling van kracht wordt waarbij deze kinderen één dag per week thuis mogen blijven, omdat een schooldag voor deze groep kinderen veel meer energie kost dan voor kinderen zonder autisme. In België geldt zo'n regeling al. Dat meldt RTL Nieuws.

Ouders herkennen het beeld van de drukke schoolweek en merken dat vijf dagen school soms te veel is voor hun kind. Joli Luijckx van de NVA pleit er daarom voor dat hier iets aan gedaan wordt. Ouders zien het voorbeeld van een vrije dag als een goed alternatief, al wordt er ook genoemd dat een wekelijkse vrije dag misschien  te veel is.

De NVA denkt dat een vrije dag in de week een stap in de goede richting is, maar dat het de problemen niet wegneemt. Volgens Luijckx heeft ieder kind individueel maatwerk nodig, omdat er anders alsnog “kinderen buiten de boot vallen.” In het huidige systeem mag de schoolleiding een kind met een beperking zoals autisme maximaal tien vrije schooldagen geven. Gaat het om meer vrije dagen, dan wordt de leerplichtambtenaar ingezet. Over de mogelijkheid om kinderen met specifieke behoeften een eigen lesprogramma te geven is inmiddels al een wetsvoorstel gemaakt. De Tweede Kamer moet daar nu over beslissen.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids