Normal_test_proefwerk_citotoets

Leerlingen met een laag IQ hoeven de eindtoets van de basisschool niet te maken. Tot voor kort lag de grens voor ontheffing van de toets op een IQ lager dan 70. Door aanpassing van de Wet op het primair onderwijs is deze grens nu opgerekt naar een IQ lager dan 75. Dit meldt de PO-Raad.

De eindtoets is in principe verplicht voor alle leerlingen van het primair onderwijs, dus ook voor leerlingen in het speciaal onderwijs. Sommige leerlingen blijken echter moeilijk toetsbaar, daarom is voor hen een uitzondering gemaakt in de wet.

De wet is nu verruimd omdat de bestaande toetsen ook niet geschikt blijken voor leerlingen met een IQ tussen de 70 en 75. Bovendien heeft de uitslag van de toets voor hen vaak weinig meerwaarde. Deze leerlingen krijgen veelal het advies om na de basisschool praktijkonderwijs te volgen. Voor het aanvragen van de benodigde toelaatbaarheidsverklaring zijn de eindtoetsresultaten meestal niet van toepassing.

Scholen mogen overigens, in overleg met de ouders, leerlingen met een lager IQ de toets wel laten maken als zij denken dat de leerling het aankan. De toets kan bijvoorbeeld gebruikt worden om een inschatting te maken van zijn of haar capaciteiten.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids