Normal_drugs_en_alcohol

Om leerlingen op het voortgezet speciaal onderwijs bewuster te maken van de risico’s die alcohol en drugs met zich meebrengen is er een speciaal lesprogramma ontwikkeld. Het programma Be wise think twice is bedoeld voor de eerste twee klassen van cluster 4 binnen het VSO, waarin veel leerlingen zitten die te maken hebben met ernstige psychische stoornissen en gedragsproblemen. Dat meldt het Trimbos-instituut.

Het lesprogramma moet bovendien handvatten bieden aan docenten voor het signaleren van mogelijk problematisch gebruik. In de lessen wordt de nadruk gelegd op het overbrengen van kennis. De leerlingen voeren opdrachten uit en gaan met hun docent of met elkaar in gesprek over allerlei onderwerpen. Het volledige programma omvat vier lessen waarin de leerlingen op een afwisselende manier kennis bijgebracht wordt over de risico’s van alcohol en drugs. Leerkrachten die met het materiaal aan de slag willen, worden eerst door speciaal opgeleide preventiemedewerkers getraind.

Het lesprogramma en de lessen zijn onder meer op VSO De Buitenhof in Heerlen getest om te kijken of het programma aansluit bij het niveau van de leerlingen. Samen met drie andere scholen werd er in Heerlen aan een pilot meegedaan. Daaruit kwam naar voren dat Be wise think twice als bruikbaar wordt ervaren door de docenten.

Voor leerlingen die medicatie gebruiken is de bewustwording van alcohol en drugs extra belangrijk, omdat het gebruik van de middelen in combinatie met medicijnen tot meer risico’s en vervelende bijwerkingen kan leiden.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids