Normal_mbo_leerlingen_koks_horeca

Leerlingen die vanuit het praktijkonderwijs (pro) instromen in het mbo halen hier vaak een diploma. Van de leerlingen die vanuit voortgezet speciaal onderwijs (vso) instromen in het mbo haalt 62 procent binnen vier jaar een mbo-diploma. Vso- en pro-leerlingen halen meestal een diploma op niveau 1 of 2. Dit meldt Onderwijs in cijfers.

Ongeveer de helft van de leerlingen die pro of vso (cluster 3 of 4) verlaten stroomt door naar ander onderwijs. Meestal gaan zij naar het mbo. In twee nieuwe thema-analyses (zie onder) is te zien hoe succesvol zij zijn. Uit de analyses blijkt dat zij vaak een diploma halen.

Zo haalt bijna 90 procent van de pro-leerlingen in het mbo een diploma binnen vier jaar. Het gaat dan meestal om een mbo 1-diploma (34 procent) of mbo 2-diploma (48 procent). Ruim een kwart van de pro-leerlingen haalt meer dan één diploma en behaalt zo een mbo 2-diploma of zelfs een mbo 3-diploma (“stapelen”).

De vso-leerlingen in het mbo halen minder vaak binnen vier jaar een mbo-diploma. Een deel van de leerlingen heeft geen diploma behaald. Van de 38 procent die geen diploma heeft behaald, volgt één op de vijf nog een mbo-opleiding.

De onderstaande thema-analyses geven naast uitgebreider informatie over het studiesucces ook informatie over de doorstroom naar het mbo: naar welk niveau, welke sector en welke leerweg de pro-leerlingen en vso-leerlingen doorstromen.

Studiesucces van pro-leerlingen

Studiesucces van vso-leerlingen

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids