Normal_diabeteszorg

De ministeries van Onderwijs en Volksgezondheid hebben het juridische kader en een overzicht van de mogelijkheden beschreven voor diabeteszorg in het primair onderwijs. Dit stappenplan biedt ouders, scholen en zorgpartijen een handreiking om tot een goede invulling van diabeteszorg op school te komen, meldt Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LESCO). 

In het stappen wordt beschreven hoe te handelen als een kind met diabetes zich op een school aanmeldt. Onderwijspersoneel mag op vrijwillige basis, onder een aantal duidelijk omschreven voorwaarden, insuline toedienen aan kinderen. Dat kan dus alleen op strikt vrijwillige basis, én als bestuur én directie van de school daar toestemming voor hebben verleend.

Het stappenplan is zowel te hanteren als een nieuwe leerling met diabetes op school wordt aangemeld als ter behoeve van een zittende leerling waarbij de diagnose diabetes wordt gesteld.

Het stappenplan is hier te downloaden. 

© Nationale Onderwijsgids