Normal_ce43ee48-bf5b-4f52-a63f-bfa69d9484d5

Wetenschappelijk bewezen is dat de resultaten van MST (Multi Systeem Therapie), op de korte en lange termijn, beter zijn dan de resultaten van andere behandelingen voor jongeren met ernstige gedragsproblemen. MST is een bewezen effectieve behandeling voor jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstige gedragsproblemen (weglopen, spijbelen, pesten, intimideren, geweld thuis of op straat, alcohol- drugs- en ander middelengebruik), bij wie plaatsing dreigt in de (gesloten)jeugdzorg. Dat meldt MST-Nederland.

Onder de lastige pubers is er vaak sprake van een combinatie van verschillende gedragsproblemen, die vervolgens uitmonden in crimineel gedrag (dealen, diefstal, vandalisme en loverboy-problematiek). Deze intensieve vorm van behandeling onderscheidt zich onder andere, doordat slechts één deskundige MST therapeut wordt ingezet voor de meervoudige problemen binnen het gezin. Het hebben van slechts één contactpersoon biedt duidelijkheid. Dit is één van de essentiële kenmerken van MST voor het behalen van een maximaal resultaat.

Het korte programma van 3 tot 5 maanden, vindt meerdere malen per week plaats bij de jongere thuis. In deze periode is de therapeut 24 uur per dag, 7 dagen per week voor het gezin bereikbaar. MST versterkt de ouders in het opvoeden door het hele sociale netwerk (vrienden, school, buurt en sportvereniging) bij de behandeling te betrekken en binnen dit netwerk te zoeken naar steunfiguren voor zowel de ouders als de jongere.

"Uit onafhankelijk onderzoek blijkt na MST therapie nog 96 procent van deze jongeren thuis te wonen en 94 procent van hen niet vervalt in de oude gedragsproblematiek. Zij gaan een kansrijke toekomst tegemoet. Dat is niet alleen winst voor de jongere, maar ook voor de samenleving”, aldus  Ingrid Roelvink, directeur MST-Nederland.

© Nationale Onderwijsgids