Normal_passend_speciaal_onderwijs_leerling_leerkracht_docent_les

Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) heeft een vragenlijst uitgezet om te achterhalen welke behoeften en knelpunten er zijn bij de implementatie van de referentieniveaus in het speciaal onderwijs. Eerder heeft SLO deze vragenlijst al uitgezet in het primair onderwijs. Op basis van de resultaten van de vragenlijst kunnen diverse partijen actie ondernemen. Dat meldt SLO.

Sinds een aantal jaren wordt er in het onderwijs gebruik gemaakt van referentieniveaus voor taal en rekenen. Deze niveaus geven aan wat leerlingen moeten kennen en kunnen op verschillende moment in hun schoolloopbaan. Van de docenten wordt verwacht dat zij de leerlingen zodanig toerusten dat zij de voor die schoolsoort vastgestelde referentieniveaus beheersen.

SLO wil met de vragenlijst de behoeften en knelpunten bij de implementatie achterhalen. Werknemers uit het speciaal onderwijs kunnen hier de vragenlijst invullen tot en met 25 september.

© Nationale Onderwijsgids