Foto geleverd door Kentalis

Kentalis start op 24 augustus met een nieuwe behandelgroep voor kinderen tot vijf jaar in Helmond. De groep is voor kinderen die een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben. Dit houdt in dat ze moeite hebben met praten en/of het leren van taal. Dit meldt Kentalis. 

Met de start van de vroegbehandelingsgroep ‘Wallie Walvis’ in Helmond speelt Kentalis in op een lang gekoesterde gezamenlijke wens van ouders en verwijzers uit Helmond en omgeving en Kentalis. In de afgelopen jaren reisde een aantal peuters met een taalontwikkelingsstoornis naar Eindhoven, om daar deel te kunnen nemen aan de vroegbehandelingsgroepen van Kentalis. Nu kunnen deze kinderen dicht bij huis behandeld worden.
 
In Helmond leert het jonge kind in een groep met zes tot acht anderen op een speelse manier (beter) communiceren, omgaan met anderen en zijn gevoelens te uiten. In dit communicatieve behandelklimaat kan het kind zich optimaal ontwikkelen en een goede start maken bij de peuterspeelzaal of op school. Afhankelijk van de ernst van het spraak-/taalprobleem, komt het kind twee of vier dagen in de week naar de groep. 
Ook de ouder wordt bij de behandeling betrokken zodat hij/zij handvatten krijgt voor een (nog) beter contact met zijn kind.
 
In augustus 2016 opent De Taalbrug uit Eindhoven, een school voor kinderen met een communicatieve beperking een nevenvestiging in Helmond. Kentalis sluit zich bij de nevenvestiging aan. Door de korte lijnen tussen de organisaties kunnen kinderen die moeite hebben met spraak en taal zo optimaal mogelijk zorg en onderwijs krijgen. De nieuwe locatie is gevestigd aan de Groningerhof nummer 4.
 
© Nationale Onderwijsgids