Normal_leraar_po_vo_schoolklas_school

De aanwezigheid van zorgleerlingen in reguliere klassen is niet nadelig voor de schoolprestaties van hun klasgenoten. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Nienke Ruijs aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Ruijs onderzocht of de aanwezigheid van zorgleerlingen daadwerkelijk van invloed is op de prestaties van hun klasgenoten. Daarbij keek ze in het bijzonder naar zorgleerlingen met Leerlinggebonden Financiering, oftewel een 'Rugzakje'. Dit meldt de Universiteit van Amsterdam.

Er wordt vaak gedacht dat de extra aandacht die nodig is voor zorgleerlingen, bijvoorbeeld leerlingen met aanzienlijke leer- of gedragsproblemen, ten koste gaat van de andere, niet-zorgleerlingen in de klas. Ook zouden kinderen met gedragsproblemen hun klasgenoten afleiden. “De resultaten uit mijn onderzoek wijzen erop dat zorgleerlingen onder het Rugzak-beleid geen negatieve en ook geen positieve invloed hadden op de schoolprestaties van hun klasgenoten, ongeacht het type problematiek van de zorgleerling”, licht Ruijs toe. “Ik vond dit zowel in het basis- als het voortgezet onderwijs.”

Het Rugzak-beleid is inmiddels afgeschaft en vervangen door het nieuwe stelsel Passend Onderwijs. Ruijs analyseerde met verschillende technieken uit de onderwijseconomie de geanonimiseerde gegevens van 462.227 basisschoolleerlingen en 518.985 middelbare scholieren. Bij basisschoolleerlingen keek zij naar deelname en prestaties op de cito-eindtoets; bij middelbare scholieren naar de prestaties op het centraal eindexamen.

© Nationale Onderwijsgids