Normal_wetenschap_onderzoek_chemie_scheikunde_vloeistof_glas

Giftige vloeistoffen voor het Scheikunde-praticum, rubberkorrels op het sportveld. Scholen kunnen stoffen in opslag of gebruik hebben die op de lijst met kankerverwekkende stoffen staat van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op scholen blijkt vaak, onterecht, de gedachte te heersen dat deze stoffen dan ook verboden zijn. Het Voion krijgt geregeld vragen van scholen over wat nu moet en mag. Samen met CNV Onderwijs, diverse deskundigen en juristen en organisaties van Biologie-, Natuurkunde- en Scheikunde-docenten is nu een notitie opgesteld met een nadere toelichting op de lijst. Dit meldt CNV Onderwijs.

Allereerst benadrukken opstellers van de notitie dat de stoffen op de lijst niet verboden zijn. Wel gaat het om stoffen waarmee extra zorgvuldig omgegaan moet worden en heeft het de voorkeur deze stoffen te vervangen door ongevaarlijke of minder gevaarlijke stoffen. Is dit niet mogelijk dan moet de school dit kunnen verantwoorden en maatregelen nemen om ongelukken te voorkomen.

Download hier de notitie voor de volledige toelichting op de lijst en de eisen en voorwaarden waaraan scholen moeten voldoen.

Door: Redactie Nationala Onderwijsgids