Normal_logo_logo-week-van-de-lentekriebels-hee.2e16d0ba.fill-900x360

Van 19 tot en met 23 maart vindt op basisscholen in heel Nederland weer de Week van de Lentekriebels plaats. Het thema van deze 13e editie is ‘Anders?!'. Een thema waarbij er aandacht is voor seksuele diversiteit, gender, verschillen tussen religies en culturen en voor ziekte en beperking. Rutgers, kenniscentrum seksualiteit, organiseert de projectweek in samenwerking met de GGD’en. Dit meldt Seksuelevorming.nl.

Het thema Anders?! Is gekozen omdat het belangrijk is dat iedereen zich welkom en veilig voelt op school en in de klas. Al op jonge leeftijd doen kinderen ervaring op met seksualiteit. Zo kunnen kinderen op hun tiende gevoelens krijgen voor iemand van hetzelfde geslacht. Dat gevoel anders te zijn kan een terughoudende werking hebben op het kind. Het is goed om te weten dat deze gevoelens volkomen normaal  zijn. Op school leren kinderen door dit thema respect voor elkaar te hebben ongeacht geloof, beperking, cultuur of seksuele voorkeuren.  
 
Op 19 maart begint op veel scholen de Week van de Lentekriebels met een feestelijke opening. Daarna beginnen de lessen over seksualiteit en weerbaarheid. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de digitale lesmethode Kriebels in je buik. Dit is een doorlopende leerlijn voor groep 1 tot en met 8 over lichaam en zelfbeeld, voortplanting, relaties en seksuele diversiteit en seksuele weerbaarheid. Op www.kriebelsinjebuik.nl zijn voorbeeldlessen te zien.
 
Dit jaar reikt Rutgers voor het eerst de Lentekriebels Award uit. Met deze award prijst Rutgers scholen in het basisonderwijs waar relationele en seksuele vorming een vast onderdeel uitmaken van het onderwijscurriculum. Op 23 maart, in de ochtend, vindt de uitreiking plaats op de winnende school. 
 
Ook nieuw dit jaar is de  versie van de lesmethode Kriebels in je buik voor het speciaal onderwijs. De lessen sluiten aan bij het ontwikkelingsniveau van deze leerlingen. Kriebels in je buik voor het speciaal onderwijs te vinden op www.kriebelsinjebuikso.nl.
 
De Week van de Lentekriebels is bedoeld als een stimulans of een vast moment in het jaar om lessen te geven over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Scholen, ook basisscholen, zijn sinds 2012 verplicht om hier aandacht aan te besteden, maar zijn vrij om hier zelf invulling aan te geven. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids